iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Еще раз об опосредствованной мотивации
Author/editor: Ingeborg Ohnheiser
Published in: Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji : materiały z 4 konferencji Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Katowice 27-29 września 2000 r. .- Katowice, 2000 [Show]
Pages: 158-163
Note: Streszcz.: pol
Languages: rus
Abstract: В статье разрабатывается вопрос опосредствованной мотивации в толковании производящей роли существительного, в зависимости от ее признания или непризнания. Материал для исследований взят из русского и западнославянских языков. Автор сосредоточивается на отвлеченных существительных со значением процесса (без отыменного глагола), а также на отвлеченных существительных и наречиях, производных от относительных прилагательных. Подчеркивается, что в славянских языках исследуемые процессы осуществляются с различной активностью и в русском языке они менее активны, чем в западнославянских языках. (MF)
Author headings:
au. Ohnheiser, Ingeborg [Show]
Keywords: język rosyjski, języki zachodniosłowiańskie, motywacja pośrednia, nominacja 2 (rezultat), przysłówek, rzeczownik abstrakcyjny
Tags:
Classification:
1.1. General part. Problems of modern languages [Show]
9.2.1.3.1. Russian. Nominal formation [Show]