iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Motywacja słowotwórcza między innymi typami motywacji leksykalnej
Author/editor: Juraj Furdík
Published in: Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji : materiały z 4 konferencji Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Katowice 27-29 września 2000 r. .- Katowice, 2000 [Show]
Pages: 59-62
Note: Tab., streszcz.: rus
Languages: pol
Abstract: W artykule autor prezentuje typologię motywacji leksykalnych, przyjmując, że nie arbitralność, a motywowaność znaku jest absolutna. Jest to twierdzenie odwrotne do tezy F. de Saussure'a, który uważał arbitralność znaku za jeden z pewników współczesnego językoznawstwa. Pod pojęciem motywacji leksykalnej - będącej właściwością leksemów jako części składowych całego słownictwa - autor rozumie: a) możliwość odpowiedzi na pytanie "Dlaczego X nazywa się tak?"; b) włączenie do sieci stosunków między jednostkami leksykalnymi. Rozważania uzupełnione zostały przykładami demonstrującymi obecność i interakcję pojedynczych typów motywacji w poszczególnych leksemach. Uwidacznia się w nich centralna funkcja motywacji słowotwórczej, którą można uznać za najbardziej uniwersalny typ motywacji leksykalnych. (PK)
Author headings:
au. Furdík, Juraj [Show]
Keywords: język słowacki, leksem, motywacja, motywacja semantyczna, motywacja słowotwórcza
Tags:
Classification:
1.1. General part. Problems of modern languages [Show]
6.2.1.3. Slovak. Word-formation [Show]
Personal subject heading:
Saussure, Ferdinand de [Show]