iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Języki mniejszości i języki regionalne : pamięci Profesora Zdzisława Stiebera, zasłużonego badacza języków mniejszościowych i pogranicz językowych, w stulecie urodzin
Author/editor: pod red. Elżbiety Wrocławskiej i Jadwigi Zieniukowej
Publication place: Warszawa
Publisher: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
Year: 2003
Series:
Język na Pograniczach ; 24 [Show]
Pages: 555 s.
Note: Mapy, tab., wykr.
Languages: pol, etc.
Abstract: Tom zawiera artykuły zaprezentowane na międzynarodowej konferencji "Języki mniejszości i języki regionalne (regiolekty)", zorganizowanej w Warszawie w październiku 2001 roku przez Instytut Slawistyki PAN. Zakres tematyczny zgromadzonych prac obejmuje wpływ sytuacji pogranicza na typologię zmian językowych, związki języka z kulturą i sytuacją socjalną oraz polityczną grup etnicznych / narodów, status języków mniejszościowych i regionalnych, a także różne odmiany poszczególnych języków. (Bi)
Author headings:
rd. Wrocławska, Elżbieta [Show]
rd. Zieniukowa, Jadwiga [Show]
Keywords: 2001 r., język mniejszościowy, język regionalny, "Języki mniejszości i języki regionalne (regiolekty)", kontakty językowe, księga pamiątkowa, materiały konferencyjne, odmiana regionalna języka, Warszawa, wpływ językowy
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1.6.3. Festschriften [Show]
1.3. General part. Regional problems [Show]
Inbound references:
Recenzja: ROGOWSKA-CYBULSKA Ewa .- "Acta Cassubiana" 2004 [Show]
Recenzja: VOSS Christian .- "Zeitschrift für Slawistik " 2005 [Show]
Personal subject heading:
Stieber, Zdzisław [Show]
Articles:
WROCŁAWSKA Elżbieta: Chorwackie środowiska inteligenckie na Węgrzech i w Austrii wobec chorwackiego języka standardowego .- Warszawa, 2003 [Show]
ZIELIŃSKA Anna: Czasowniki mówienia w polszczyźnie północnokresowej : próba klasyfikacji .- Warszawa, 2003 [Show]
KRYŻAN-STANOJEVIĆ Barbara, SILIĆ Josip: Czy możemy mówić o kajkawskiej mniejszości językowej w Chorwacji? .- Warszawa, 2003 [Show]
BORZYSZKOWSKI Józef: Dzieje ruchu kaszubsko-pomorskiego a kwestia języka .- Warszawa, 2003 [Show]
FASKA Helmut: Dźěl a knjež! : aktualne problemy Serbow a serbskeje rěče w Delnjej Łužicy .- Warszawa, 2003 [Show]
ELIKOWSKA-WINKLEROWA Maria: Edukacja w dziedzinie języka i kultury na Dolnych Łużycach .- Warszawa, 2003 [Show]
WÖLKOWA Sonja: Frazeologia w nowym słowniku dolnołużycko-niemieckim .- Warszawa, 2003 [Show]
CZURAK Maria: Frazeologizmy porównawcze z łącznikiem jak w gwarze okolic Hajnówki .- Warszawa, 2003 [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna: Interferencja na pograniczach słowiańsko-niesłowiańskich jako generator zmian typologicznych .- Warszawa, 2003 [Show]
KRYZIA Władysław: Język literacki prekmurskich Słoweńców .- Warszawa, 2003 [Show]
OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Język w systemie wartości Kaszubów .- Warszawa, 2003 [Show]
OSTAPČUK Oksana Aleksandrovna: "Język wyuczony" Polaków na Ukrainie : próba opisu socjolingwistycznego .- Warszawa, 2003 [Show]
WICHERKIEWICZ Tomasz: Języki mniejszościowe i regionalne w Europie - problemy typologii .- Warszawa, 2003 [Show]
CYBULSKI Marek, WOSIAK-ŚLIWA Róża: Kaszubskie szkolnictwo i podręczniki .- Warszawa, 2003 [Show]
DZIĘGIEL Ewa: Kresowa gwara Nowosielicy koło Połonnego a gwary w rdzennej Polsce .- Warszawa, 2003 [Show]
POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Materiały kaszubskie w początkowych dociekaniach komparatystycznych nad leksyką słowiańską .- Warszawa, 2003 [Show]
ŚLIWA Teresa: Metafory wartościujące w tekstach czasopisma łużyckiego z dziewiętnastego wieku .- Warszawa, 2003 [Show]
TREDER Jerzy: Najnowsza kaszubska terminologia gramatyczna : na tle dawniejszej .- Warszawa, 2003 [Show]
BREZA Edward: Nazwiska polskie równe zniemczonym słowiańskim nazwom miejscowym .- Warszawa, 2003 [Show]
RUDOLF-ZIÓŁKOWSKA Elżbieta: Pogranicze łemkowsko-bojkowskie w świetle faktów językowych .- Warszawa, 2003 [Show]
ZIENIUKOWA Jadwiga: Pojęcie aksjologiczne "prestiż" a społeczna sytuacja języków mniej używanych - casus łużycczyzny i kaszubszczyzny .- Warszawa, 2003 [Show]
KRASOWSKA Helena: Polska gwara Górali bukowińskich : zarys problematyki .- Warszawa, 2003 [Show]
BOGOCZOVÁ Irena: Polszczyzna zaolziańska w kontekście gwarowym i czeskim .- Warszawa, 2003 [Show]
LABOCHA Janina: Polszczyzna zaolziańska w odmianie oficjalnej .- Warszawa, 2003 [Show]
SIATKOWSKA Ewa: Próba nowego spojrzenia na dyskusję o genezie łużycczyzny w świetle jednego procesu językowego .- Warszawa, 2003 [Show]
RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Rola nazw własnych dla samoidentyfikacji mniejszości narodowych i etnicznych : na przykładzie Kaszub i Łużyc .- Warszawa, 2003 [Show]
ANAN'EVA Natalija Evgen'evna: Słownictwo fitonimiczne (nazwy roślin) w polskich gwarach kresowych .- Warszawa, 2003 [Show]
SAWANIEWSKA-MOCHOWA Zofia: Socjolekt drobnej szlachty na Litwie : próba ogólniejszej charakterystyki .- Warszawa, 2003 [Show]
WYDERKA Bogusław: Śląsk jako region językowy .- Warszawa, 2003 [Show]
PINTARIĆ Neda: Utjecaj hrvatskih dijalekata na opći jezik .- Warszawa, 2003 [Show]
WĘGOROWSKA Katarzyna: Uwagi o językowych świadectwach kultury Kresów północno-wschodnich utrwalonych w pamiętnikach ich byłych mieszkańców .- Warszawa, 2003 [Show]
GREŃ Zbigniew: Współczesna sytuacja gwar Śląska Cieszyńskiego .- Warszawa, 2003 [Show]
ROSZKO Danuta: Wykładniki modalności imperceptywnej w litewskiej gwarze z okolic Puńska .- Warszawa, 2003 [Show]
SCHUSTER-ŠEWC Heinz: Zdzisław Stieber a poglądy na genezę języków łużyckich .- Warszawa, 2003 [Show]
JENČ Helmut: Změny w serbskej toponymiji jako dźěl změnow hornjoserbskeje spisowneje rěče za čas narodneho wozrodźenja .- Warszawa, 2003 [Show]
ANTONJAK Božena Jurìïvna: Верхнелужицкая фразеология смерти на общеславянском фоне .- Warszawa, 2003 [Show]
GALENKO Ìraïda G.: Здислав Штибер и Львовский yниверситет .- Warszawa, 2003 [Show]
ADAMENKO Svìtlana Leonìdìvna: Становлення ботанiчної номенклатури у верхньолужицькiй i нижньолужицькiй лiтературних мовах .- Warszawa, 2003 [Show]
PROCHARAVA Svjatlana: Фрагменты концептуальной картины мира польской шляхты, проживающей на Гродненщине .- Warszawa, 2003 [Show]
ÌVČENKO Anatolìj Oleksandrovič: Фразеоcемантическое поле 'социальная характеристика человека' в верхнелужицком языке .- Warszawa, 2003 [Show]
CYCHUN Genadz': Шматмоўная Сярэдняя Еўропа : шляхi выжывання .- Warszawa, 2003 [Show]
DULIČENKO Aleksandr Dmitrievič: Языки этнических меньшинств и языки региональные (региолекты) : некоторые методологические аспекты .- Warszawa, 2003 [Show]