iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Dźěl a knjež! : aktualne problemy Serbow a serbskeje rěče w Delnjej Łužicy
Author/editor: Helmut Faska
Published in: Języki mniejszości i języki regionalne : pamięci Profesora Zdzisława Stiebera, zasłużonego badacza języków mniejszościowych i pogranicz językowych, w stulecie urodzin .- Warszawa, 2003 [Show]
Pages: 173-185
Note: Streszcz.: ger
Languages: hsb
Abstract: Awtor rysuje rěčnu situaciju Serbow wot 17. lětstotka hač do přitomnosće. Wuchadźejo z tendencije wotmjezowanja Delnjeje Łužicy předstajeja so prawopisne reformy serbšćiny. Pokazuje so na změny delnjoserbskeho prawopisa w zmysle likwidacije jón k hornjoserbšćinje přibližacych regulow a na to, zo prócowanje, anulować wuslědki reformy delnjoserbskeho prawopisa z lět 1947/52, su často nic woprawnjene a wone delnjoserbšćinje škodźi. W někotrych padach awtor předstaja nowu akustisko-artikulatorisku kwalitu fonema. (Bi)
Abstract 2: Autor omawia pokrótce sytuację językową Łużyczan od XVII wieku do dziś. Dążenia Łużyc Dolnych do autonomii służą za punkt wyjścia w analizie reform ortograficznych; wskazywane są w szczególności zmiany w ortografii języka dolnołużyckiego, podejmowane w celu zniesienia zasad zbliżających pisownię górno- i dolnołużycką. Próby cofnięcia reformy ortografii dolnołużyckiej, przeprowadzonej w latach 1947-1952, autor ocenia jako niejednokrotnie bezzasadne i szkodzące językowi dolnołużyckiemu. Przytoczono przykłady nowych wartości akustyczno-artykulacyjnych fonemów. (Bi)
Author headings:
au. Faska, Helmut [Show]
Keywords: 17-20 w., fonetyka akustyczna, fonetyka artykulacyjna, język dolnołużycki, kodyfikacja, ortografia, sytuacja językowa, wpływ językowy
Tags:
Classification:
7.2. Sorb Group. History of language [Show]
7.1. Sorb Group. Modern literary language [Show]
7.1.1. Sorb Group. Phonetics. Phonology [Show]
7.4. Sorb Group. Sociolinguistics [Show]