iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Становлення ботанiчної номенклатури у верхньолужицькiй i нижньолужицькiй лiтературних мовах
Author/editor: Свiтлана Адаменко
Published in: Języki mniejszości i języki regionalne : pamięci Profesora Zdzisława Stiebera, zasłużonego badacza języków mniejszościowych i pogranicz językowych, w stulecie urodzin .- Warszawa, 2003 [Show]
Pages: 103-113
Note: Streszcz.: ger
Languages: ukr
Abstract: Przedmiotem opisu jest kształtowanie się leksyki i terminologii botanicznej w języku dolno- i górnołużyckim od XVI do XX w. Rozwój terminologii botanicznej nastąpił głównie pod koniec XIX i na początku XX w., co było spowodowane czynnikami socjolingwistycznymi. Przy tworzeniu się nowej terminologii dominowały dwie tendencje: prosłowiańska i proniemiecka. (PK)
Author headings:
au. Adamenko, Svìtlana Leonìdìvna [Show]
Keywords: 16-20 w., historia języka, język dolnołużycki, język górnołużycki, język literacki, leksykografia, słownictwo, terminologia botaniczna
Tags:
Classification:
7.6.3. Sorb Group. Terminology [Show]
7.6.1. Sorb Group. History of lexicon [Show]