iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Korytkowska
Given names: Małgorzata
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Korytkowska Małgorzata [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor KORYTKOWSKA Małgorzata: Pewien typ zdań bezpodmiotowych w bułgarskim i polskim a pojęcie partytywności .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
autor KORYTKOWSKA Małgorzata: Problemy konfrontatywnego opisu czasowników bułgarskich i polskich na płaszczyźnie semantycznej i syntaktycznej .- Warszawa, 1991 Book article [Show]
autor KORYTKOWSKA Małgorzata: Semantyczna kategoria stopnia w opisie modalności : na marginesie prac nad "Gramatyka konfrontatywną bułgarsko-polską" .- Warszawa, 2007 Book article [Show]
autor KORYTKOWSKA Małgorzata: Slawistyka polska w minionym sześćdziesięcioleciu : synchroniczne prace językoznawcze z zakresu morfologii i składni .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2013 Journal article [Show]
autor KORYTKOWSKA Małgorzata: Struktura semantyczna predykatora a zjawisko braku wypełnienia pozycji argumentowej : na materiale bułgarskim i polskim .- "Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe : język, literatura, kultura " 2004 Journal article [Show]
autor KORYTKOWSKA Małgorzata: Tekst w tekście a procesy desemantyzacji wykładników imperceptywności : na materiale języka bułgarskiego i polskiego .- Praha, 1999 Book article [Show]
autor KORYTKOWSKA Małgorzata: Tekst w tekście a procesy desemantyzacji wykładników imperceptywności : na materiale języka bułgarskiego i polskiego .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 1999 Journal article [Show]
autor KORYTKOWSKA Małgorzata: Typy narracji a problem archaizacji biblijnej we współczesnym języku bułgarskim .- Łódź, 2000 Book article [Show]
autor KORYTKOWSKA Małgorzata: Uprzedniość, rezultatywność a zdania czasowe w języku bułgarskim i polskim .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1998 Journal article [Show]
autor KORYTKOWSKA Małgorzata: Uwagi o tendencjach rozwojowych w zakresie procesów nominalizacji w języku bułgarskim i polskim .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
Displaying results 31-40 of 68 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7 [ Next >> (5) ] [ Last >| (7) ]

Related documents

Description Type Actions
KOTYK Beata, PETROV Ivan: Publikacje Katedry Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego z lat 1999-2003 .- "Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe : język, literatura, kultura " 2004 Journal article [Show]