iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Pewien typ zdań bezpodmiotowych w bułgarskim i polskim a pojęcie partytywności
Author/editor: Małgorzata Korytkowska
Published in: Procesy rozwojowe w językach słowiańskich .- Warszawa, 1992 [Show]
Pages: 69-76
Languages: pol
Abstract: W artykule autorka podejmuje próbę określenia rozwoju formalnego wyrażania kategorii partytywności. Za szczególnie istotne uznane zostaje zbadanie tej kategorii w języku bułgarskim ze względu na to, że w gramatykach współczesnego języka bułgarskiego brak informacji o jej formalizacji. Jako ważny element analizy tego zagadnienia autorka wskazuje na pewien typ bułgarskich konstrukcji bezpodmiotowych. Autorka postuluje hipotezę, według której bułgarskie zdania bezpodmiotowe omawianego typu stanowią ślad dawnej rekcji genetywnej, co pociąga za sobą konieczność zredukowania zakresu gramatykalizacji do pozycji fraz o wartości Objective w zdaniach podmiotowych. Autorka wysnuwa wniosek, że różnice systemowe w zakresie tej kategorii, jakie występują między językiem polskim i bułgarskim, mogą być relatywnie późne, zaś na ich zwiększenie wpływ może mieć analityzm języka bułgarskiego. (MF)
Author headings:
au. Korytkowska, Małgorzata [Show]
Keywords: gramatykalizacja, język bułgarski, język polski, opis konfrontatywny, partytywność, zdanie bezpodmiotowe
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
8.2.1.4.2. Polish. Simple sentence [Show]
3.1.1.4.2. Bulgarian. Simple sentence [Show]