iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Struktura semantyczna predykatora a zjawisko braku wypełnienia pozycji argumentowej : na materiale bułgarskim i polskim
Author/editor: Małgorzata Korytkowska
Published in: Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe : język, literatura, kultura [Show]
Journal issue: 2004 1
Pages: 7-19
Note: Streszcz.: rus
Languages: pol
Abstract: Autorka opisuje różne funkcje zera syntaktycznego w języku bułgarskim i polskim. Szczególną rolę w funkcjonowaniu niewypełnionych pozycji argumentowych odgrywają : kontekstowość/bezkontekstowość zdania, stopień złożoności struktury semantycznej predykatora i jego użycie habitualne. (JB)
Author headings:
au. Korytkowska, Małgorzata [Show]
Keywords: język bułgarski, język polski, opis konfrontatywny, pozycja predykatowo-argumentowa, semantyka 1 (znaczenie znaków językowych), składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych), wyrażenie predykatywne, zero syntaktyczne
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
3.1.1.4. Bulgarian. Syntax [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]