iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Uwagi o tendencjach rozwojowych w zakresie procesów nominalizacji w języku bułgarskim i polskim
Author/editor: Małgorzata Korytkowska
Published in: Procesy innowacyjne w językach słowiańskich .- Warszawa, 2003 [Show]
Pages: 77-87
Languages: pol
Abstract: W artykule przedstawiono wybrane problemy formalne związane z procesem nominalizacji na materiale polskim i bułgarskim. Opisane zostały konstrukcje zdaniowe mające syntagmę nominalną o wartości predykatywnej, stanowiącej efekt przekształcenia zdań z predykatami drugiego stopnia. W obu językach dystrybucja transform nominalnych jest różna, chociaż w podobnym zakresie wykorzystywane są w nich możliwości systemowe nominalizacji. Zaprezentowany materiał zawiera duże nasycenie konstrukcjami zdaniowymi z frazą nominalną; pojawiają się one w różnych pozycjach syntaktycznych, takich jak: intensjonalna, dopełnieniowa, ekstensjonalna. Analiza pozwala na wnioski, że omawiane języki pomimo różnic wykazują podobną tendencję rozwojową, co może być wynikiem oddziaływania innych systemów językowych, np. języka angielskiego. Język bułgarski prezentuje bardziej konserwatywne stadium. (PK)
Author headings:
au. Korytkowska, Małgorzata [Show]
Keywords: analiza porównawcza, język bułgarski, język polski, nominalizacja, predykat wyższego rzędu, składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych), tendencja rozwojowa, wpływ językowy, zdanie dopełnieniowe, zdanie ekstensjonalne, zdanie intensjonalne, zmiana językowa
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.1.1.4. Bulgarian. Syntax [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]