iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Tekst w tekście a procesy desemantyzacji wykładników imperceptywności : na materiale języka bułgarskiego i polskiego
Author/editor: Małgorzata Korytkowska
Published in: Konfrontační studium inovačních procesů ve slovanských jazycích .- Praha, 1999 [Show]
Pages: 99-106
Languages: pol
Abstract: Wysunięto hipotezę, że przyczyną ewoluowania funkcji form narratiwu w języku bułgarskim i braku takiego zjawiska w języku polskim są cechy pewnej struktury semantycznej. Zbyt silne zakwestionowanie prawdziwości przez wykładniki imperceptywności w polszczyźnie blokuje taką ewolucję form, natomiast mniejszy stopień zastrzeżenia prawdziwości referowanych faktów wyrażany przez wykładniki bułgarskie sprawia, że mają one obecnie większe pole desemantyzacji. (Kar)
Author headings:
au. Korytkowska, Małgorzata [Show]
Keywords: imperceptywność, język bułgarski, język polski, modalność, semantyka 1 (znaczenie znaków językowych), składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych), tekst 1 (całościowy komunikat)
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.1.1.4. Bulgarian. Syntax [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]