iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Semantyczna kategoria stopnia w opisie modalności : na marginesie prac nad "Gramatyka konfrontatywną bułgarsko-polską"
Author/editor: Małgorzata Korytkowska
Published in: Językoznawstwo : prace na XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie 2008 .- Warszawa, 2007 [Show]
Pages: 75-82
Note: Streszcz.: rus
Languages: pol
Abstract: Podlegającym gradacji komponentem semantycznym podkategorii modalnych jest 'możliwość'. Omawiane zjawisko przedstawia autorka na przykładzie imperceptywności i interrogatywności. (JB)
Author headings:
au. Korytkowska, Małgorzata [Show]
Keywords: gramatyka konfrontatywna, "Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska", imperceptywność, interrogatywność, język bułgarski, język polski, kategoria semantyczna, modalność, 'możliwość', stopień
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
3.1.1.4. Bulgarian. Syntax [Show]