iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Językoznawstwo : prace na XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie 2008
Author/editor: [kom. red. Hanna Popowska-Taborska, Zofia Rudnik-Karwatowa (red. tomu), Ewa Rzetelska-Feleszko, Janusz Siatkowski (red. nacz.)]
Publication place: Warszawa
Publisher: Polska Akademia Nauk. Komitet Slowianoznawstwa
Year: 2007
Series:
Z Polskich Studiów Slawistycznych ; seria 11 [Show]
Pages: 246 s.
Languages: pol
Author headings:
rd. Popowska-Taborska, Hanna [Show]
rd. Rudnik-Karwatowa, Zofia [Show]
rd. Siatkowski, Janusz [Show]
rd. Rzetelska-Feleszko, Ewa [Show]
Keywords: 2008 r., języki słowiańskie, językoznawstwo slawistyczne, materiały konferencyjne, Międzynarodowy Kongres Slawistów, Ochryda
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1. General part [Show]
Articles:
WASZAKOWA Krystyna: Dynamika zjawisk słowotwórczych w tekście .- Warszawa, 2007 [Show]
ORŁOŚ Teresa Zofia: Ekspansja pewnych form uniwerbizowanych w czeszczyźnie potocznej, a zwłaszcza w języku młodzieży praskiej .- Warszawa, 2007 [Show]
CYCHNERSKA Anna: Grupy samogłoskowe w bałkańskich językach słowiańskich .- Warszawa, 2007 [Show]
GAJDA Stanisław: Język(i) a słowiańskie tożsamości .- Warszawa, 2007 [Show]
FURDAL Antoni: Językowe i semiotyczne podstawy tożsamości narodów słowiańskich .- Warszawa, 2007 [Show]
POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Leksyka powstającego kaszubskiego języka literackiego .- Warszawa, 2007 [Show]
PIANKA Włodzimierz: Leksykalne i morfologiczne wyrażanie semantyki medium w opozycji do activum i passivum we współczesnych językach słowiańskich .- Warszawa, 2007 [Show]
FAŁOWSKI Adam: Materiał słowiański w osiemnastowiecznych wielojęzycznych leksykonach europejskich .- Warszawa, 2007 [Show]
SOKOŁOWSKI Jan: Mechanizmy deminucji i hipokoryzacji w języku polskim i macedońskim na tle języków słowiańskich .- Warszawa, 2007 [Show]
RUSEK Jerzy: Mieczysław Małecki a Macedonia .- Warszawa, 2007 [Show]
ŁAZIŃSKI Marek: Między tytułomanią a poufałością : polskie dyrektywy do nieokreślonego adresata na tle słowiańskim .- Warszawa, 2007 [Show]
MIECZKOWSKA Halina: Oddziaływanie zapożyczeń na system słowotwórczy języka : w ujęciu słowacko-polskim .- Warszawa, 2007 [Show]
GROCHOWSKI Maciej: Partykuły, parenteza a wyrażenia metatekstowe .- Warszawa, 2007 [Show]
GREŃ Zbigniew: Po śląsku w Internecie : problemy standaryzacji żywiołowej .- Warszawa, 2007 [Show]
DZIĘGIEL Ewa: Problem bilingwizmu w opisie kontaktów językowych polsko-ukraińskich .- Warszawa, 2007 [Show]
RIEGER Janusz: Problemy lingwistycznej i socjolingwistycznej charakterystyki polskich gwar kresowych na Ukrainie, Litwie i Białorusi .- Warszawa, 2007 [Show]
KUREK Halina: Przemiany polszczyzny mówionej inteligencji polskiej : na materiale fonetycznym .- Warszawa, 2007 [Show]
LUBAŚ Władysław: Puryzm we współczesnej polityce językowej w krajach słowiańskich .- Warszawa, 2007 [Show]
DERWOJEDOWA Magdalena, ZAWISŁAWSKA Magdalena: Relacje leksykalne w polskiej i czeskiej bazie WordNet .- Warszawa, 2007 [Show]
KOSESKA-TOSZEWA Violetta: Semantyczna kategoria czasu : VII tom "Gramatyki konfrontatywnej bułgarsko-polskiej" - GKBP .- Warszawa, 2007 [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: Semantyczna kategoria stopnia w opisie modalności : na marginesie prac nad "Gramatyka konfrontatywną bułgarsko-polską" .- Warszawa, 2007 [Show]
LEWASZKIEWICZ Tadeusz: Sporne problemy języka dolnołużyckiego przekładu Nowego Testamentu Jakubicy (1548) .- Warszawa, 2007 [Show]
ZIELIŃSKA Anna: Szlachecki wariant polszczyzny pólnocnokresowej .- Warszawa, 2007 [Show]
SIATKOWSKI Janusz: Wpływy czeskie w dawnych dialektach niemieckich na terenie Czech i Moraw .- Warszawa, 2007 [Show]
BALOWSKI Mieczysław: Zanik puryzmu w języku czeskim .- Warszawa, 2007 [Show]