iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Vidoeski
Given names: Božidar
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Vidoeski Božidar [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor VIDOESKI Božidar: Derywacja form liczby mnogiej rzeczowników rodzaju nijakiego i dystrybucja geograficzna końcówek liczby mnogiej w dialektach macedońskich .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
autor VIDOESKI Božidar: Dialekty macedońskie w Albanii .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
autor VIDOESKI Božidar: Grupy konsonantyczne s (z), š (ž) + c (č) w dialektach macedońskich .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
autor VIDOESKI Božidar: Konsekwencje zaniku spółgłosek w pozycji interwokalicznej w dialektach języka macedońskiego .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
autor VIDOESKI Božidar: Kontakty międzyjęzykowe macedońsko-albańskie (na poziomie dialektalnym) jako czynnik dyferencjacji dialektalnej języka macedońskiego .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
autor VIDOESKI Božidar: Końcówki 3 os. l. mn. czasu teraźniejszego w dialektach języka macedońskiego : przyczynek do "Macedońskiego atlasu dialektalnego" .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
autor VIDOESKI Božidar: Mieczysław Małecki jako badacz dialektów macedońskich .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
autor VIDOESKI Božidar: Proces dyferencjacji dialektalnej języka macedońskiego .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
autor VIDOESKI Božidar: Procesy innowacyjne w dialektach macedońskich w XIX i XX wieku .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
autor VIDOESKI Božidar: Redukcja samogłosek nieakcentowanych w południowo-zachodnich dialektach macedońskich .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 23 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3 [ Next >> (2) ] [ Last >| (3) ]

Related documents

Description Type Actions
Bibliografia prac Bożydara Widoeskiego .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 2000 Journal article [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna: Bożo Widoeski i jego kontakty z Polską .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna: Bożydar Widoeski (1920-1998) .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1999 Journal article [Show]
BASARA Anna: Profesor Božidar Vidoeski .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 1998 Journal article [Show]
SOKOŁOWSKI Jan: Profesor Božidar Vidoeski (1920-1998) .- "Rozprawy Komisji Językowej [WTN]" 2000 Journal article [Show]
Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica .- Warszawa, 1994 - 2018 Journal [Show]
BOŠNJAKOVIĆ Žarko: Академик Божидар Видоески .- "Зборник Матице српске за филологију и лингвистику" 1998 Journal article [Show]
Библиографиja на трудовите на академик Божидар Видоески .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
Божидар Видоески 1920-1998 : in memoriam .- "Македонска терминологија : билтен на Одборот за изработување на македонската терминологија" 1998 Journal article [Show]
PEEV Kosta: Божидар Видоески (8.11.1920-16.5.1998) .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 1998 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 19 found.
[ (1) |< First ]  1  2 [ Next >> (2) ] [ Last >| (2) ]