iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Bożo Widoeski i jego kontakty z Polską
Author/editor: Zuzanna Topolińska
Published in: Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica [Show]
Journal issue: 1999 2
Pages: 9-17
Languages: pol
Abstract: Tekst biograficzny o Bożydarze Widoeskim, macedońskim dialektologu związanym z Macedońską Akademią Nauk i Sztuk oraz Uniwersytetem w Skopju. Jego wieloletnie kontakty z polskim środowiskiem językoznawczym przyczyniły się do wspólnych projektów badawczych z Polską Akademią Nauk, których rezultatem były m.in. projekt "Macedońsko-polskiej konfrontacji gramatycznej" czy prace nad słownikiem macedońsko-polskim i polsko-macedońskim. B. Vidoeski utworzył również w Uniwersytecie Cyryla i Metodego w Skopju lektorat języka polskiego, a następnie studia polonistyczne. Do jego największych osiągnięć naukowych należy obszerna bibliografia dotycząca macedońskiej dialektologii oraz synteza historii i współczesności diasystemu macedońskiego. (PK)
Author headings:
au. Topolińska, Zuzanna [Show]
Keywords: język macedoński, język polski, Macedonia, macedonistyka, personalia, polonistyka, Видоески Божидар (1920-1998)
Tags:
Classification:
1.6.4. Personalia [Show]
3.2. Macedonian [Show]
8.2. Polish [Show]
Personal subject heading:
Vidoeski, Božidar [Show]