iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Derywacja form liczby mnogiej rzeczowników rodzaju nijakiego i dystrybucja geograficzna końcówek liczby mnogiej w dialektach macedońskich
Author/editor: Božidar Vidoeski
Published in: Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica [Show]
Journal issue: 1999 2
Pages: 173-181
Languages: pol
Abstract: Na podstawie przedstawionej w pracy dystrybucji geograficznej końcówek liczby mnogiej, obszar Macedonii podzielić można na cztery części: rejon centralnej i zachodniej Macedonii, gdzie występują końcówki -a, -ińa; teren południowo-wschodniej Macedonii z końcówkami -a, -eta; obszar dialektów kosturskich, dla których charakterystyczne są końcówki -a i -eništa oraz obszar północnej Macedonii z końcówkami -a i -iki. Występujące w wielu gwarach końcówki -išta (-išča) i -ci nie posiadają określonej geografii. Charakterystyczne dla wymienionych obszarów są wąskie pasy przejściowe, na których dochodzi do pomieszania dystrybucji zaprezentowanych końcówek. (PK)
Author headings:
au. Vidoeski, Božidar [Show]
Keywords: derywacja, dialekt, dystrybucja, język macedoński, końcówka, liczba mnoga, rodzaj nijaki, rzeczownik
Tags:
Classification:
3.2.3. Macedonian. Dialectology [Show]
3.2.1.2. Macedonian. Morphology. Morphonology [Show]