iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Dialekty macedońskie w Albanii
Author/editor: Božidar Vidoeski
Published in: Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica [Show]
Journal issue: 1999 2
Pages: 107-118
Languages: pol
Abstract: W pracy zostały opisane cechy macedońskich gwar na obszarze Albanii, które rozciągają się w pasie przygranicznym od szczytu Korab na północy po Gramos na południu. Wyróżniono następujące obszary gwarowe: drimkolsko-golobrdski, zachodni i południowo-zachodni jeziora Ochrydzkiego, wsi Tušemišta i Piskupija, zachodnioprespański, vrmnički i gwary bobošteńskiej. Pomimo różnic wspólne dla całego opisywanego obszaru są liczne archaizmy niespotykane w innych gwarach macedońskich, m.in. zachowanie grup -st, -št, obecność č w refleksach grup *čr- i *črě-, utrzymanie fonemu ʒ, utrzymanie starych refleksów *tj, *kt', *dj czyli št, žd oraz zachowanie nosowości w niektórych gwarach. W większości gwar utrzymany jest syntetyczny dativus imion własnych i nazw stopni pokrewieństwa rodzaju męskiego i żeńskiego. Do wspólnych cech należą także innowacje, m.in. rozwój grupy *črě- w čere, powstanie w sąsiedztwie sonantów nosowego ʒ z z i pomijanie d w grupie dn. We fleksji werbalnej: końcówka -e(t) w trzeciej osobie liczby mnogiej czasu teraźniejszego i e aorystu i imperfectu. Charakterystyka językowa poszczególnych gwar została pogłębiona o związki z dialektami macierzystymi zachodniej Macedonii. (PK)
Author headings:
au. Vidoeski, Božidar [Show]
Keywords: Albania, archaizm fonetyczny, dialekt, gwara, innowacja fonetyczna, język macedoński, język mniejszościowy
Tags:
Classification:
3.2.3. Macedonian. Dialectology [Show]
3.2.1.1. Macedonian. Phonetics. Phonology [Show]
3.2.4. Macedonian. Sociolinguistics [Show]