iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Grupy konsonantyczne s (z), š (ž) + c (č) w dialektach macedońskich
Author/editor: Božidar Vidoeski
Published in: Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica [Show]
Journal issue: 1999 2
Pages: 157-164
Languages: pol
Abstract: Na podstawie materiału historycznego i współczesnego przedstawione zostały w pracy liczne zmiany, którym uległy grupy sc, sč, šč w dialektach języka macedońskiego. Drogi rozwoju omawianych grup rozpoczęły się najprawdopodobniej w grupie , gdzie doszło do asymilacji spółgłoski s przed č w š. W miejscu s i š przed c, č pojawić się może obok s i š również x, j, f lub v. Ze względu na te zmiany obszar Macedonii został podzielony na cztery części, granice jednak między nimi nie są ostre i obocznie wystąpić mogą różne refleksy. Przedstawione zmiany w obrębie opisywanych grup konsonantycznych, dla których początek stanowi obszar mecedoński, notowane są również w gwarach bułgarskich i serbskich. (PK)
Author headings:
au. Vidoeski, Božidar [Show]
Keywords: dialekt, grupa spółgłoskowa, język macedoński
Tags:
Classification:
3.2.3. Macedonian. Dialectology [Show]
3.2.1.1. Macedonian. Phonetics. Phonology [Show]