iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Redukcja samogłosek nieakcentowanych w południowo-zachodnich dialektach macedońskich
Author/editor: Božidar Vidoeski
Published in: Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica [Show]
Journal issue: 1999 2
Pages: 143-150
Languages: pol
Abstract: Artykuł przedstawia zagadnienie redukcji samogłoskowej w gwarach kajlarskiej, lerińskiej oraz kosturskiej. Wskazane są różnice pomiędzy redukcją jakościową oraz ilościową, jak też przyczyny ich występowania. Całość uzupełnia szczegółowy opis zjawiska w poszczególnych gwarach, ilustrowany licznymi przykładami. (MF)
Author headings:
au. Vidoeski, Božidar [Show]
Keywords: akcent, dialekt, język macedoński, redukcja, samogłoska, samogłoska nieakcentowana
Tags:
Classification:
3.2.3. Macedonian. Dialectology [Show]
3.2.1.1. Macedonian. Phonetics. Phonology [Show]