iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Konsekwencje zaniku spółgłosek w pozycji interwokalicznej w dialektach języka macedońskiego
Author/editor: Božidar Vidoeski
Published in: Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica [Show]
Journal issue: 1999 2
Pages: 151-156
Languages: pol
Abstract: Przedstawione w pracy zjawisko zaniku spółgłosek w pozycji interwokalicznej jest na obszarze macedońskim częste. Do najczęściej zanikających spółgłosek należą x i v oraz b i d, rzadziej ž, s i ǵ. Wynikiem omawianego zjawiska jest brak ograniczeń dystrybucyjnych poszczególnych fonemów samogłoskowych i znaczna dyferencjacja dialektalna języka macedońskiego, szczególnie w gwarach zachodnich, gdzie omawiane zagadnienie występuje w najszerszej postaci. (PK)
Author headings:
au. Vidoeski, Božidar [Show]
Keywords: dialekt, fonetyka 1 (cechy fizyczne dźwięków mowy), język macedoński, spółgłoska, zanik głoski
Tags:
Classification:
3.2.3. Macedonian. Dialectology [Show]
3.2.1.1. Macedonian. Phonetics. Phonology [Show]