iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Kontakty międzyjęzykowe macedońsko-albańskie (na poziomie dialektalnym) jako czynnik dyferencjacji dialektalnej języka macedońskiego
Author/editor: Božidar Vidoeski
Published in: Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica [Show]
Journal issue: 1999 2
Pages: 85-105
Languages: pol
Abstract: W pracy zostały zaprezentowane cechy językowe narzecza zachodniomacedońskiego, które podzielone jest na część peryferyjną, stanowiącą pas graniczny albańsko-macedoński i dialekty centralne. Dla obszaru peryferyjnego charakterystyczne jest duże zróżnicowanie gwarowe. Wnioski dotyczą proweniencji poszczególnych cech dyferencyjnych, z których jedne stanowią archaizmy słowiańskie, drugie natomiast innowacje przejęte pośrednio lub bezpośrednio z niesłowiańskich języków Półwyspu Bałkańskiego. (PK)
Author headings:
au. Vidoeski, Božidar [Show]
Keywords: dialektologia, gwara, język albański, język macedoński, kontakty językowe
Tags:
Classification:
3.2.3. Macedonian. Dialectology [Show]
10. Slavic – non-slavic part [Show]