iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Studia z semantyki porównawczej : nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne .- Cz. 2
Author/editor: pod red. Renaty Grzegorczykowej i Krystyny Waszakowej
Publication place: Warszawa
Publisher: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego
Year: 2003
Pages: 370 s.
Languages: pol, etc.
Abstract: Zbiór artykułów stanowiących rezultat programu "Porównawcza semantyka leksykalna", prowadzonego przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Analizowany materiał dotyczy nazw barw, nazw wymiarów oraz predykatów mentalnych. (MF)
Author headings:
rd. Grzegorczykowa, Renata [Show]
rd. Waszakowa, Krystyna [Show]
Keywords: analiza porównawcza, nazwy barw, nazwy wymiarów, predykat mentalny, semantyka leksykalna
Tags:
Classification:
1.4.1. General part. Lexicology. Contrastive studies [Show]
10.3. Slavic – non-slavic contrastive studies [Show]
Articles:
LINDE-USIEKNIEWICZ Jadwiga: Co jest osobliwego w polskich określeniach wymiaru? .- Warszawa, 2003 [Show]
VAŇKOVÁ Irena: Językowe i kulturowe odniesienia czeskiej nazwy barwy zelený .- Warszawa, 2003 [Show]
WASZAKOWA Krystyna: Językowe i kulturowe odniesienia nazwy barwy żółtej we współczesnej polszczyźnie .- Warszawa, 2003 [Show]
VAŇKOVÁ Irena: Kolory w czeskim językowym obrazie świata : barwa žlutá .- Warszawa, 2003 [Show]
BELJAEVA Ina: Nazwy odcieni barwy żółtej w języku polskim, czeskim, rosyjskim i ukraińskim .- Warszawa, 2003 [Show]
CHRZANOWICZ Agnieszka: O książce Aliny Kreisberg "Le storie colorate" .- Warszawa, 2003 [Show]
KUSTOVA Galina Ivanovna, RACHILINA Ekaterina Vladimirovna: O nazwach barw зелёный i жёлтый w języku rosyjskim .- Warszawa, 2003 [Show]
DANIELEWICZOWA Magdalena: O różnych rodzajach wiedzy : wiedzieć, że_ vs. wiedzieć o_ .- Warszawa, 2003 [Show]
RACHILINA Ekaterina Vladimirovna: O znaczeniach przenośnych przymiotników wymiaru : ros. глубокий ум - высокий интеллект .- Warszawa, 2003 [Show]
TRUB Volodimir M.: O znaczeniach przymiotników глибокий - мілкий w języku ukraińskim .- Warszawa, 2003 [Show]
NEBESKÁ Iva: O znaczeniu czeskich predykatów jsem si jista, jsem přesvědčena .- Warszawa, 2003 [Show]
WASZAKOWA Krystyna: Opis porównawczy znaczeń podstawowej nazwy barwy zielonej w języku polskim, czeskim, rosyjskim, ukraińskim, szwedzkim i wietnamskim .- Warszawa, 2003 [Show]
TRUB Volodimir M.: Pewne właściwości funkcjonowania ukraińskich mentalnych predykatów sądu .- Warszawa, 2003 [Show]
WASZAKOWA Krystyna: Porównanie znaczeń podstawowych nazw barwy żółtej w języku polskim, czeskim, rosyjskim, ukraińskim i szwedzkim .- Warszawa, 2003 [Show]
TEODOROWICZ-HELLMAN Ewa: Postrzeganie świata roślin, zwierząt i ludzi poprzez nazwę barwy żółty w języku polskim oraz gul w języku szwedzkim .- Warszawa, 2003 [Show]
NEBESKÁ Iva: Semantyka czasowników vědět i znát w języku czeskim .- Warszawa, 2003 [Show]
JAVORS'KA Galina M.: Ukraiński зелений : głębia symboliki wegetatywnej .- Warszawa, 2003 [Show]
JAVORS'KA Galina M.: Ukraińskie nazwy barw жовтий i золотий : świat natury i świat namalowany .- Warszawa, 2003 [Show]
LINDE-USIEKNIEWICZ Jadwiga: Uwagi o pewnych niebezpieczeństwach związanych z kontrastywnym badaniem językowego obrazu świata .- Warszawa, 2003 [Show]
GRZEGORCZYKOWA Renata: Uwagi o przeciwstawieniu 'wiedzy' i 'sądu' .- Warszawa, 2003 [Show]
GRZEGORCZYKOWA Renata: Znaczenia przenośne polskich przymiotników wymiarów .- Warszawa, 2003 [Show]
KUSTOVA Galina Ivanovna: Уверен i убеждён na tle innych predykatów mentalnych .- Warszawa, 2003 [Show]