iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Grzegorczykowa
Given names: Renata
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Grzegorczykowa Renata [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor GRZEGORCZYKOWA Renata: Badania semantyczno-porównawcze w aspekcie diachronicznym : na przykładzie słowiańskich przymiotników przestrzennych .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
autor GRZEGORCZYKOWA Renata: Coraz jako wykładnik intensyfikacji cechy we współczesnej polszczyźnie .- "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae" 2000 Journal article [Show]
autor GRZEGORCZYKOWA Renata: Dzieje i współczesne rozumienie wyrazów duch i dusza .- Lublin, 1999 Book article [Show]
autor GRZEGORCZYKOWA Renata: Głos w dyskusji o pojęciu tekstu i dyskursu .- Lublin, 1998 Book article [Show]
autor GRZEGORCZYKOWA Renata: Idee kognitywizmu jako podstawa badań porównawczych w zakresie semantyki .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 2004 Journal article [Show]
autor GRZEGORCZYKOWA Renata: Jeszcze o aspekcie czasowników ruchu .- Białystok, 2001 Book article [Show]
autor GRZEGORCZYKOWA Renata: Jeszcze o odróżnianiu określeń temporalnych deiktycznych od wyznaczających narracyjnie (anaforycznych) .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2015 Journal article [Show]
autor GRZEGORCZYKOWA Renata: Jeszcze w sprawie rozumienia dobra i dobroci .- Lublin, 2003 Book article [Show]
autor GRZEGORCZYKOWA Renata: Kategorie gramatyczne .- Wrocław, 1993 Book article [Show]
autor GRZEGORCZYKOWA Renata: Kategorie gramatyczne .- Lublin, 2001 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 41 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5 [ Next >> (2) ] [ Last >| (5) ]

Related documents

Description Type Actions
DANIELEWICZOWA Magdalena, MIKOŁAJCZUK Agnieszka: Bibliografia prac naukowych Profesor Renaty Grzegorczykowej .- "Prace Filologiczne" 2001 Journal article [Show]
HABRAJSKA Grażyna: Metody ankietowe i analiza tekstów w badaniach językowego obrazu świata .- Wrocław, 2000 Book article [Show]
WOJDAK Piotr: O części ogólnomorfologicznej i fleksyjnej w I i II wydaniu "Morfologii" pod redakcją R. Grzegorczykowej, R. Laskowskiego i H. Wróbla .- "Slavia Occidentalis" 1999 Journal article [Show]
Prace Filologiczne .- Warszawa, 1996 - 2017 Journal [Show]
PSTYGA Alicja: Problemy teoretyczne współczesnego językoznawstwa a praktyka leksykograficzna : z perspektywy opracowań neograficznych języków słowiańskich .- Gdańsk, 2002 Book article [Show]
RUDOLF-ZIÓŁKOWSKA Elżbieta: Rzeczowniki motywowane w dawnej ukraińskiej gwarze nadsańskiej .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1996 Journal article [Show]
SKARŻYŃSKI Mirosław, BEREND Małgorzata, BONDKOWSKA Magdalena, BURKACKA Iwona, JADACKA Hanna: Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego .- T. 3 : Gniazda odczasownikowe .- Cz. 1 : A-O .- Kraków, 2004 Book [Show]
LINDE-USIEKNIEWICZ Jadwiga: W sprawie przeciwstawienia 'wierzch' - 'spód' w polszczyźnie .- "Prace Filologiczne" 2001 Journal article [Show]
PUZYNINA Jadwiga: Życiorys naukowy profesor Renaty Grzegorczykowej .- "Prace Filologiczne" 2001 Journal article [Show]