iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Idee kognitywizmu jako podstawa badań porównawczych w zakresie semantyki
Author/editor: Renata Grzegorczykowa
Published in: Etnolingwistyka : problemy języka i kultury [Show]
Journal issue: 2004 [T.] 16
Pages: 75-84
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Autorka omawia elementy teorii kognitywnej szczególnie przydatne dla badań porównawczych: problem rekonstrukcji znaczenia (tzn. budowania definicji kognitywnej otwartej) oraz podstawowe pojęcia wykorzystywane przy jego opisie: pojęcie ramy interpretacyjnej, językowego obrazu świata, konotacji, profilowania, stereotypu i prototypu. Ostatnią część artykułu stanowi analiza dwóch przykładów, z których pierwszy (feminizm) ilustruje problemy związane z budowaniem definicji kognitywnej, drugi (tęsknota) ukazuje utrwalone w różnych językach odmienne konceptualizacje porównywalnych fragmentów rzeczywistości. (SW)
Author headings:
au. Grzegorczykowa, Renata [Show]
Keywords: definicja kognitywna, feminizm, język polski, językowy obraz świata, językoznawstwo kognitywne, konotacja 1 (intensja), metoda porównawcza, profilowanie, prototyp, rama interpretacyjna, semantyka kognitywna, stereotyp językowy, tęsknota
Tags:
Classification:
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
3.2.6. Macedonian. Lexicology [Show]
8.2.9. Polish. Ethnolinguistics [Show]