iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 1997
Issue R. 46 nr 2
Articles:
SZETELA Wiktor [Recenzja pracy: ŠANSKIJ Nikolaj Maksimovič, BOBROVA Tat'jana Aleksandrovna: Этимологический словарь русского языка .- Москва, 1994] [Show]
FAŁOWSKI Adam [Recenzja pracy: KOMJAGINA Lidija P.: Лексический атлас архангельской области .- Архангельск, 1994] [Show]
MOZGUNOV Volodimir Volodimirovič [Recenzja pracy: Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze : spotkania polsko-ukraińskie = Варшавські українознавчі записки : польсько-українські зустрічі : Studia Ucrainica .- Warszawa, 1998 - 2003] [Show]
KÌKLEVÌČ Aljaksandr [Recenzja pracy: DRECHSEL Ulrich: Typen des einfachen Satzes im polnischen und ihre deutschen Entsprechungen .- Hamburg, 1994] [Show]
SZETELA Wiktor [Recenzja pracy: VINOGRADOV Viktor Vladimirovič: История слов .- Москва, 1994] [Show]
RUMIŃSKA Klaudia [Recenzja pracy: POLUCHINA Valentina, PÄRLI Ülle: Словарь тропов Бродского : на материале сборника "Часть речи" .- Тарту, 1995] [Show]
ZINKIEWICZ-TOMANEK Bożena: Biernik rzeczowników nieżywotnych rodzaju męskiego w języku ukraińskim : na materiale współczesnej prozy ukraińskiej [Show]
RIEGER Janusz: Dawna strefa graniczna językowo-etniczna polsko-ukraińska w okolicach Sanoka i Przemyśla w świetle antroponimii [Show]
FAŁOWSKI Adam: Gwara pskowska XIV-XVI wieku na tle innych gwar rosyjskich tego czasu [Show]
SZUMSKA Dorota: Konferencja "Tekst - dyskurs - obraz świata", Kazimierz Dolny, 7-9 listopada 1996 roku [Show]
KOSSAKOWSKA Elżbieta: Motywacja modyfikacyjna a motywacja mutacyjna w rosyjskich czasownikach prefigowanych [Show]
JOCHYM-KUSZLIKOWA Ludwika: Nazwy osobowe z formantem щик/чик (-льщик) w rosyjskim współczesnym słownictwie handlowym [Show]
SŁOŃ-NOWACZEK Małgorzata: Uwagi o języku "Выпису с книг кгродских замку луцъкого" (1639) [Show]
MJAKIŠEV Vladimir Pavlovič: Возвращаясь к проблеме изданий Литовского статута 1588 года [Show]
TRUB Volodimir M.: Сопоставительный анализ некоторых типов переосмыслений несвободных компонентов (лексических функций) коллокаций в русском и украинском языках [Show]
KÌKLEVÌČ Aljaksandr: Супастаўлялнае апісанне граматыкі і сістэмны падыход [Show]
LINDGREN Nelly: Языковые особенности северно-русского иконописного толкового подлинника [Show]