iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Uwagi o języku "Выпису с книг кгродских замку луцъкого" (1639)
Author/editor: Małgorzata Słoń
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 1997 R. 46 nr 2
Pages: 211-219
Note: Streszcz.: rus
Languages: pol
Abstract: Autorka omawia cechy języka dokumentu datowanego na 1639 r. Analizuje jego ortografię, cechy fonetyczne (z wyszczególnieniem właściwych wszystkim językom wschodniosłowiańskim, wspólnych językowi białoruskiemu i ukraińskiemu oraz prawdopodobnych cech ukraińskich, trudnych do potwierdzenia ze względu na stosowaną ortografię), jak również morfologię rzeczownika, przymiotnika i czasownika. Osobno omówione zostały także cechy fonetyczne pożyczek leksykalnych. Autorka stwierdza, że pod względem językowym dokument nie odbiega od innych tekstów kancelaryjnych swojej epoki i że zachowanie starej ortografii, a także niewielka objętość tekstu wpływają na brak poświadczenia niektórych charakterystycznych cech języka ukraińskiego. (MF)
Author headings:
au. Słoń-Nowaczek, Małgorzata [Show]
Keywords: 17 w. (początek), analiza tekstu, historia języka, język ukraiński, styl urzędowy
Tags:
Classification:
9.4.2. Ukrainian. History of language [Show]
9.4.1.5. Ukrainian. Text linguistics [Show]