iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Nazwy osobowe z formantem щик/чик (-льщик) w rosyjskim współczesnym słownictwie handlowym
Author/editor: Ludwika Jochym-Kuszlikowa
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 1997 R. 46 nr 2
Pages: 267-273
Note: Streszcz.: rus
Languages: pol
Abstract: Materiał do badań został zaczerpnięty z "Polsko-rosyjskiego słownika handlowego" (Warszawa; Kraków 1995) oraz "Rosyjsko-polskiego słownika handlowego" (Warszawa; Kraków 1996). Autorka analizuje zawarte w nich kilkadziesiąt leksemów utworzonych za pomocą sufiksów -щик/чик oraz (-льщик). Omawia etymologię i historyczny rozwój badanych sufiksów oraz wskazuje typy motywacji słowotwórczych we współczesnych leksemach, w których te sufiksy występują. Wskazuje, że formant -щик w leksemach oznaczających pracowników umysłowych tworzy dublety o nacechowaniu pejoratywnym. (MF)
Author headings:
au. Jochym-Kuszlikowa, Ludwika [Show]
Keywords: -щик, język rosyjski, język współczesny, motywacja słowotwórcza, nazwy osób, słownictwo, sufiks słowotwórczy, terminologia handlowa
Tags:
Classification:
9.2.1.3.1. Russian. Nominal formation [Show]