iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Dawna strefa graniczna językowo-etniczna polsko-ukraińska w okolicach Sanoka i Przemyśla w świetle antroponimii
Author/editor: Janusz Rieger
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 1997 R. 46 nr 2
Pages: 193-210
Note: Mapy, streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Autor podjął próbę ustalenia przebiegu dawnej językowo-etnicznej granicy polsko-ukraińskiej na podstawie analizy imiennictwa chłopskiego zawartego w księgach sądowych z XV w., obejmujących ziemię sanocką i przemyską. Omówione zostały imiona chrześcijańskie o cechach polskich i bizantyjsko-ruskich, słowotwórstwo imion osobowych oraz występujące w badanym materiale przezwiska. Odnotowane zostały hybrydy imiennicze. Badany materiał został skonfrontowany z wynikami podobnej analizy materiału z ziemi lwowskiej i halickiej. Autor dowodzi, że na obszarze sanocko-przemyskim imiona pochodzenia łacińskiego i polskiego występują blisko pięciokrotnie częściej niż rusko-bizantyjskie, w przeciwieństwie do terenów lwowsko-halickich. Świadczy to o braku ostrej granicy polsko-ukraińskiej w XV w. i czasach wcześniejszych. (MF)
Author headings:
au. Rieger, Janusz [Show]
Keywords: 15 w., antroponimia 1 (zbiór antroponimów), historia języka, imiennictwo osobowe, imię osobowe, język polski, język ukraiński, pogranicze językowe, Przemyśl (region), Sanok (region)
Tags:
Classification:
8.2.7.1. Polish. Anthroponymy [Show]
8.2.2. Polish. History of language [Show]
9.4.7.1. Ukrainian. Anthroponymy [Show]
9.4.2. Ukrainian. History of language [Show]
1.3. General part. Regional problems [Show]