iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Возвращаясь к проблеме изданий Литовского статута 1588 года
Author/editor: Владимир Мякишев
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 1997 R. 46 nr 2
Pages: 285-300
Note: Tabl., streszcz.: pol
Languages: rus
Abstract: Автор исследует вопрос изданий Литовского статута на старобелорусском языке. Проводит анализ 13 экземпляров текста из польских библиотек и также 13 экземпляров из библиотек Москвы и Санкт-Петербурга. Автор утверждает, что существует "мешанное" издание, которое связывает издания 1588 и 1591/2 гг. Указаны различия между текстами, а также приводится список, библиографическое описание и классификация изданий Литовского статута, находящихся в польских библиотеках. (MF)
Abstract 2: Autor bada zagadnienie wydań Statutu litewskiego w języku starobiałoruskim. Przeprowadza analizę 13 egzemplarzy tekstu przechowywanych w polskich bibliotekach oraz kolejnych 13 z bibliotek w Moskwie i Sankt Petersburgu. Stwierdza, że istnieje "mieszane" wydanie, które łączy teksty wydań z 1588 i 1591/2 r. Wskazuje różnice między tekstami, a także załącza listę, opis bibliograficzny i klasyfikację wydań Statutu litewskiego znajdujących się w polskich bibliotekach. (MF)
Author headings:
au. Mjakišev, Vladimir Pavlovič [Show]
Keywords: 16 w. (koniec), analiza tekstologiczna, historia języka, język starobiałoruski, Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego
Tags:
Classification:
9.3.2. Belorussian. History of language [Show]
9.3.1.5. Belorussian. Text linguistics [Show]