iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Языковые особенности северно-русского иконописного толкового подлинника
Author/editor: Nelly Lindgren
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 1997 R. 46 nr 2
Pages: 255-266
Note: Streszcz.: eng
Languages: rus
Abstract: Автор исследует языковые особенности иконописного подлинника c севера России. Исследуемый текст создан в 1831 г. и хранится в Стокгольме. Отличается архаичной стилизацией и наличием многих древнерусских элементов. Автор дает палеографическое описание рукописи, а также информацию о её языковых особенностях: в области фонетики, лексики и морфологии. Анализ времени и места создания документа указывает на его связи со средой старообрядцев. (MF)
Abstract 2: Autorka bada specyfikę językową północnorosyjskiego podlinnika (podręcznika malarstwa ikonowego). Analizowany przez nią tekst pochodzi z 1831 r. i jest przechowywany w Sztokholmie. Cechuje go archaiczna stylizacja i obecność licznych elementów staroruskich. Autorka przedstawia paleograficzny opis rękopisu, omawia jego ortografię oraz charakterystyczne cechy językowe: z zakresu fonetyki, leksyki oraz morfologii. Analiza czasu i miejsca powstania dokumentu wskazuje na jego związki ze środowiskiem staroobrzędowców. (MF)
Author headings:
au. Lindgren, Nelly [Show]
Keywords: 19 w. (pierwsza połowa), analiza tekstu, gwary staroobrzędowców, historia języka, język rosyjski, paleografia, rękopis
Tags:
Classification:
9.2.2. Russian. History of language [Show]
8.2.3. Polish. Dialectology [Show]