iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Motywacja modyfikacyjna a motywacja mutacyjna w rosyjskich czasownikach prefigowanych
Author/editor: Elżbieta Kossakowska
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 1997 R. 46 nr 2
Pages: 275-284
Note: Streszcz.: rus
Languages: pol
Abstract: Autorka podejmuje próbę ustalenia granicy pomiędzy odczasownikowymi derywatami modyfikacyjnymi a mutacyjnymi. Do tego celu wykorzystuje parafrazy słowotwórcze. Materiał badawczy stanowią rosyjskie czasowniki prefigowane oraz prefiksalno-postfiksalne. Autorka proponuje podział czasowników dewerbalnych na modalno-modyfikacyjne, modyfikacyjne i mutacyjne. Uważa również, że rolę modyfikatorów pełnią nowe znaczenia wnoszone przez formanty. (MF)
Author headings:
au. Kossakowska, Elżbieta [Show]
Keywords: czasownik prefiksalny, język rosyjski, język współczesny, modyfikacja słowotwórcza, motywacja słowotwórcza, mutacja, parafraza słowotwórcza
Tags:
Classification:
9.2.1.3.2. Russian. Verbal formation [Show]