iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 1.1.2. General part. Problems of modern languages. Problems of translation

Description Type Actions
BINEK Paweł: Dwie ewangelie synoptyczne w przekładzie ekumenicznym .- "Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A" 1997 Journal article [Show]
DZIKA Urszula: Dylematy tłumacza : o niektórych miejscach w psalmach ufności .- Tarnów, 1999 Book article [Show]
SIATKOWSKA Ewa: Dzieło chwali mistrza : przekład Biblii J.B. Fryca (1796) .- "Zeszyty Łużyckie" 1993 Journal article [Show]
GŁAZ Adam: Earth i temu podobne - odpowiedniki tłumaczeniowe i siatki sensów .- Gdańsk, 2000 Book article [Show]
LAURENT Maryla: L'écriture "impressionniste" de Tadeusz Konwicki dans un français "cartésien" .- Wrocław, 1997 Book article [Show]
MISIAK Małgorzata: L'édition polonaise de "Belle du Seigneur" d'Albert Cohen ou des perturbations du style dans la traduction .- "Stylistyka" 2003 Journal article [Show]
KRÜGER Dietlind: Eigennamen als exklusiv markierte Sprachzeichen im sorbischen Kinder- und Jugendbuch .- Köln ; Weimar ; Wien, 1997 Book article [Show]
WALTER Hilmar: Einige Probleme der Übersetzungskritik am Beispiel der Übersetzung literarischer Texte aus dem Bulgarischen ins Deutsche : unter besonderer Berücksichtigung soziolinguistischer Aspekte .- "Съпоставително езикознание = Сопоставительное языкознание = Contrastive Linguistics : списание на Софийския университет "Св. Климент Охридски"" 1998 Journal article [Show]
GOLONKA Joanna: Einschätzen-Einschätzung - oceniać-ocena : o modelu kontrastywnego opisu walencji kompleksowych pól semantycznych .- "Kwartalnik Neofilologiczny" 1999 Journal article [Show]
LEWICKI Roman: Eksperymentalne badanie tekstu tłumaczonego : problem konotacji obcości .- "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 61-70 of 679 found.
[ (1) |< First ] [ (6) << Previous ]  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 [ Next >> (8) ] [ Last >| (68) ]