iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.1.1.4. Bulgarian. Syntax

Description Type Actions
KOSESKA-TOSZEWA Violetta: Gramatyka bułgarsko-polska : semantyczna gramatyka konfrontatywna .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska .- Т. 5, cz. 1 : Typy pozycji predykatowo-argumentowych .- Warszawa, 1992 Book [Show]
KOSESKA-TOSZEWA Violetta, MALDJIEVA Viara, PENČEV Jordan: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska .- Т. 6, cz. 1 : Modalność : problemy teoretyczne .- Warszawa, 1996 Book [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata, ROSZKO Roman: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska .- Т. 6, cz. 2 : Modalność imperceptywna .- Warszawa, 1997 Book [Show]
MALDJIEVA Viara: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska .- Т. 6, cz. 3 : Modalność : hipotetyczność, optatywność, imperatywność, warunkowość .- Warszawa, 2003 Book [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska .- Т. 6, cz. 4 : Modalność interrogatywna .- Warszawa, 2004 Book [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: Imperceptywność i jej przejawy w zdaniach złożonych w języku bułgarskim i polskim .- Warszawa, 1999 Book article [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: Imperceptywność w języku bułgarskim i polskim a struktura tekstu .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1996 Journal article [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: Kategoria interrogatywności w języku bułgarskim i polskim w badaniu konfrontatywnym .- Poznań, 2001 Book article [Show]
KALPAKCHIEVA Kristina: Lexical NP and VP quantifiers in Bulgarian .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2011 Journal article [Show]
Displaying results 21-30 of 157 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (4) ] [ Last >| (16) ]