iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Kategoria interrogatywności w języku bułgarskim i polskim w badaniu konfrontatywnym
Author/editor: Małgorzata Korytkowska
Published in: Język, literatura i kultura Słowian dawniej i dziś - III : Linguaria .- Poznań, 2001 [Show]
Pages: 17-24
Languages: pol
Author headings:
au. Korytkowska, Małgorzata [Show]
Keywords: akcent zdaniowy, interrogatywność, język bułgarski, język polski, kategoria semantyczna, modalność, opis konfrontatywny, pytanie
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.1.1.4. Bulgarian. Syntax [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]