iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Imperceptywność w języku bułgarskim i polskim a struktura tekstu
Author/editor: Małgorzata Korytkowska
Published in: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej [Show]
Journal issue: 1996 33
Pages: 131-145
Languages: pol
Abstract: Analiza konfrontatywna zdań nacechowanych imperceptywnie w szerszych fragmentach tekstu przeprowadzona na poziomie semantycznym i tekstowym. W języku polskim, gdzie imperceptywność wyrażana jest leksykalnie, występować może obszerny tekst z zerem wykładnika, co związane jest z problemem wyodrębnienia granicy tekstu wtórnie komunikowanego. W języku bułgarskim zmorfologizowanie tej kategorii sprawia, że taki problem nie istnieje. (PK)
Author headings:
au. Korytkowska, Małgorzata [Show]
Keywords: imperceptywność, język bułgarski, język polski, opis konfrontatywny, struktura semantyczna, struktura tekstu, wykładnik językowy
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
3.1.1.4. Bulgarian. Syntax [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]