iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Imperceptywność i jej przejawy w zdaniach złożonych w języku bułgarskim i polskim
Author/editor: Małgorzata Korytkowska
Published in: Semantyka a konfrontacja językowa .- 2 .- Warszawa, 1999 [Show]
Pages: 165-173
Languages: pol
Abstract: Przedmiotem artykułu jest analiza reguł semantycznych sterujących pojawianiem się wykładników imperceptywnych w obrębie zdań złożonych w języku bułgarskim i polskim. Autorka bada kookurencję form narratywnych i nienarratywnych w bułgarskich złożonych strukturach zdaniowych w konfrontacji z językiem polskim. Stwierdza, że w języku polskim leksykalne wykładniki imperceptywne nie są powtarzane w zdaniach składowych, fragment struktury zdaniowej, który nie stanowi przekazu wtórnego, wyrażany jest eksplicytnie. W języku bułgarskim imperceptywny tekst nasycony jest formami narratywnymi, zdaniom z indykatywnym określeniem predykatywnym nie muszą towarzyszyć dodatkowe środki leksykalne podkreślające ogólność lub autorstwo aktualnego nadawcy, ponieważ granica tekstu wtórnie przekazywanego jest bardziej wyrazista niż w języku polskim. (Bi)
Author headings:
au. Korytkowska, Małgorzata [Show]
Keywords: imperceptywność, język bułgarski, język polski, kategoria semantyczna, opis konfrontatywny, zdanie ekstensjonalne, zdanie intensjonalne, zdanie poboczne, zdanie złożone
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.1.1.4.3. Bulgarian. Compound sentence [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.1.4.3. Polish. Compound sentence [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]