iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska .- Т. 6, cz. 1 : Modalność : problemy teoretyczne
Author/editor: Violetta Koseska-Toszewa, Vjara Maldžieva, Jordan Penčev ; pod red. Violetty Koseskiej-Toszewej i Jordana Penčeva
Publication place: Warszawa
Publisher: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
Year: 1996
Pages: 201 s.
Note: Bibliogr., tab., wykr.
Languages: pol
Abstract: Modalność a inne kategorie semantyczne, zbiór jednostek semantycznego języka pośrednika, zastosowanie sieci Petriego i semantyki sytuacyjnej w opisie modalności, przegląd zagadnienia modalności w lingwistyce i logice. (Kar)
Comments: Tomy 1-4 pod tytułem: "Българско-полска съпоставителна граматика".
Author headings:
ws. Koseska-Toszewa, Violetta [Show]
ws. Maldjieva, Viara [Show]
ws. Penčev, Jordan [Show]
rd. Koseska-Toszewa, Violetta [Show]
rd. Penčev, Jordan [Show]
Keywords: gramatyka konfrontatywna, język bułgarski, język polski, kategoria semantyczna, modalność, składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych), teoria sieci Petriego
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
3.1.1.4. Bulgarian. Syntax [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]
Inbound references:
Recenzja: ROSZKO Roman .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1999 [Show]
Recenzja: GUGULANOVA Ivanka .- "Съпоставително езикознание = Сопоставительное языкознание = Contrastive Linguistics : списание на Софийския университет "Св. Климент Охридски"" 1999 [Show]
Recenzja: BEDNARCZUK Leszek .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2006 [Show]
Personal subject heading:
Petri, Carl Adam [Show]