iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Author/editor: Roman Roszko
Published in: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej [Show]
Journal issue: 1999 35
Pages: 319-329
Languages: pol
Author headings:
au. Roszko, Roman [Show]
Tags:
Outbound references:
Recenzja pracy: KORYTKOWSKA Małgorzata: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska .- Т. 5, cz. 1 : Typy pozycji predykatowo-argumentowych .- Warszawa, 1992 [Show]
Recenzja pracy: KOSESKA-TOSZEWA Violetta, MALDJIEVA Viara, PENČEV Jordan: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska .- Т. 6, cz. 1 : Modalność : problemy teoretyczne .- Warszawa, 1996 [Show]
Recenzja pracy: KORYTKOWSKA Małgorzata, ROSZKO Roman: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska .- Т. 6, cz. 2 : Modalność imperceptywna .- Warszawa, 1997 [Show]
Recenzja pracy: SAWICKA Irena, BOJADŽIEV Todor: Българско-полска съпоставителна граматика .- Т. 1 : Фонетика и фонология .- София, 1988 [Show]
Recenzja pracy: KOSESKA-TOSZEWA Violetta, GARGOV Georgi: Българско-полска съпоставителна граматика .- Т. 2 : Семантичната категория определеност/неопределеност .- София, 1990 [Show]
Recenzja pracy: KRUMOVA-CVETKOVA Lilija, ROSZKO Roman: Българско-полска съпоставителна граматика .- Т. 3 : Семантичните категории количество и степен .- Св. 1 : Семантичната категория количество .- София, 1994 [Show]
Recenzja pracy: PETROWA-WASILEWICZ Alina, ČOROLEEVA Marija: Българско-полска съпоставителна граматика .- Т. 3 : Семантичните категории количество и степен .- Св. 2 : Семантичната категория степен .- София, 1994 [Show]
Recenzja pracy: GUGULANOVA Ivanka, SZYMAŃSKI Maciej, BARAKOVA Penka: Българско-полска съпоставителна граматика .- Т. 4 : Семантичната категория комуникант .- София , 1993 [Show]