iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska .- Т. 6, cz. 3 : Modalność : hipotetyczność, optatywność, imperatywność, warunkowość
Author/editor: Maldžieva Vjara ; pod red. Violetty Koseskiej-Toszewej i Jordana Penčeva
Publication place: Warszawa
Publisher: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
Year: 2003
Pages: 203 s.
Note: Bibliogr., tab., wykr.
Languages: pol
Abstract: Szczegółowy opis wymienionych w tytule podkategorii modalności nieindykatywnej z uwzględnieniem wykładników leksykalnych, morfologicznych i składniowych. Autorka porusza również problematykę nominalizacji, zdań z czasownikami mentalnymi i wolitywnymi i relacji pomiędzy pojęciem 'możliwości' współtworzącym omawiane znaczenia modalne a innymi pojęciami, takimi jak: 'wiedza', 'prawdopodobieństwo', 'pewność', 'przyczyna', 'zależność', 'warunek', 'chcenie', 'konieczność' i 'niemożliwość'. (JB)
Comments: Tomy 1-4 pod tytułem: "Българско-полска съпоставителна граматика".
Author headings:
au. Maldjieva, Viara [Show]
rd. Koseska-Toszewa, Violetta [Show]
rd. Penčev, Jordan [Show]
Keywords: gramatyka konfrontatywna, hipotetyczność, imperatywność, język bułgarski, język polski, modalność, optatywność, składnia semantyczna, warunkowość
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.1.1.4. Bulgarian. Syntax [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
Inbound references:
Recenzja: BEDNARCZUK Leszek .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2006 [Show]