iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska .- Т. 6, cz. 4 : Modalność interrogatywna
Author/editor: Małgorzata Korytkowska ; pod red. Violetty Koseskiej-Toszewej i Jordana Penčeva
Publication place: Warszawa
Publisher: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
Year: 2004
Pages: 142 s.
Note: Bibliogr., schem., wykr.
Languages: pol
Abstract: Badaniem zostały objęte pytania o rozstrzygnięcie, pytania niepełne (kontekstowe) i alternatywne oraz wypowiedzenia o cechach formalnych charakterystycznych dla pytań o rozstrzygnięcie. Uwzględniono również zdania ze ścisłymi synonimami pytać / питам. (JB)
Comments: Tomy 1-4 pod tytułem: "Българско-полска съпоставителна граматика".
Author headings:
au. Korytkowska, Małgorzata [Show]
rd. Koseska-Toszewa, Violetta [Show]
rd. Penčev, Jordan [Show]
Keywords: gramatyka konfrontatywna, interrogatywność, język bułgarski, język polski, modalność, składnia semantyczna
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.1.1.4. Bulgarian. Syntax [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
Inbound references:
Recenzja: BEDNARCZUK Leszek .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2006 [Show]