iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Korytkowska
Given names: Małgorzata
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Korytkowska Małgorzata [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor KORYTKOWSKA Małgorzata: Małgorzata Korytkowska, VI tom GKBP, cz. 4. : "Modalność interrogatywna - pytania o rozstrzygnięcie" .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
autor KORYTKOWSKA Małgorzata: Nominalizacja a struktura semantyczna verbum : na materiale polskim i bułgarskim .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1995 Journal article [Show]
autor KORYTKOWSKA Małgorzata: O gramatykalizacji kategorii partytywności : paralela rozwojowa kaszubsko-bułgarska .- Warszawa, 1997 Book article [Show]
autor KORYTKOWSKA Małgorzata: O konfrontatywnym opisie predykatorów bułgarskich i polskich : na przykładzie jednostek otwierających miejsce dla argumentu o wartości Experiencer .- Warszawa, 1993 Book article [Show]
autor KORYTKOWSKA Małgorzata: O modalnym charakterze interrogatywności : w konfrontacji języków bułgarskiego i polskiego .- "Rozprawy Komisji Językowej [ŁTN]" 2003 Journal article [Show]
autor KORYTKOWSKA Małgorzata: O pewnych cechach szyku członów zdaniowych w dwóch wydaniach Biblii bułgarskiej .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2010 Journal article [Show]
autor KORYTKOWSKA Małgorzata: O 'prawdzie' i nie tylko : bułgarskie правда i истина - rozważania semantyczne .- Łódź, 2001 Book article [Show]
autor KORYTKOWSKA Małgorzata: O procesach nominalizacji w gwarach bułgarskich .- Łódź, 2002 Book article [Show]
autor KORYTKOWSKA Małgorzata: O statusie pytań retorycznych : w perspektywie konfrontatywnej bułgarsko-polskiej .- Warszawa, 2006 Book article [Show]
autor KORYTKOWSKA Małgorzata: Odmianki znaczeniowe czasowników w opisie semantyczno-syntaktycznym i w praktyce leksykograficznej : na przykładzie języka bułgarskiego .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2010 Journal article [Show]
Displaying results 21-30 of 68 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7 [ Next >> (4) ] [ Last >| (7) ]

Related documents

Description Type Actions
KOTYK Beata, PETROV Ivan: Publikacje Katedry Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego z lat 1999-2003 .- "Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe : język, literatura, kultura " 2004 Journal article [Show]