iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: O modalnym charakterze interrogatywności : w konfrontacji języków bułgarskiego i polskiego
Author/editor: Małgorzata Korytkowska
Published in: Rozprawy Komisji Językowej [ŁTN] [Show]
Journal issue: 2003 T. 48
Pages: 65-72
Note: Streszcz.: rus
Languages: pol
Abstract: Woluntatywność i hipotetyczność jako obligatoryjne składniki struktury semantycznej pytań o rozstrzygnięcie decydują o ich modalnym nacechowaniu. (JB)
Author headings:
au. Korytkowska, Małgorzata [Show]
Keywords: interrogatywność, język bułgarski, język polski, modalność, opis konfrontatywny, składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych)
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]