iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Odmianki znaczeniowe czasowników w opisie semantyczno-syntaktycznym i w praktyce leksykograficznej : na przykładzie języka bułgarskiego
Published in: Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica [Show]
Journal issue: 2010 10
Pages: 135-150
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Rozważania dotyczące problemów i różnic w opisie opartym na modelu składni semantycznej i opisie leksykograficznym zastosowanym w "Słowniku języka bułgarskiego" (t.1-12; Sofija, 1977-2004). W opisie czasowników, w modelu uwzględniającym strukturę predykatowo-argumentową zdania, analizowane są zjawiska na kilku poziomach: struktury semantycznej, realizacji powierzchniowej argumentów, wzorca podstawowej struktury zdaniowej oraz wykazu innych typów powierzchniowych wykładników pozycji argumentowych. Konfrontacja pozwala na wnioski, że w opisie opartym na składni semantycznej nie zawsze istnieją podstawy do wyróżniania odmianek znaczeniowych, natomiast w opisie zastosowanym w "Słowniku" wiele rozstrzygnięć ma charakter intuicyjny. Autorka stwierdza, że w leksykografii w zakresie opisu jednostek werbalnych uwzględnienie aparatu semantyczno-syntaktycznego mogłoby dać dobre rezultaty. (PK)
Author headings:
au. Korytkowska, Małgorzata [Show]
Keywords: artykuł słownikowy, czasownik, homonimia, język bułgarski, leksykografia jednojęzyczna, metodologia, składnia semantyczna, struktura predykatowo-argumentowa, "Речник на българския език" (1977-2004)
Tags:
Classification:
3.1.1.4. Bulgarian. Syntax [Show]
3.1.6.4. Bulgarian. Lexicography [Show]