iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Małgorzata Korytkowska, VI tom GKBP, cz. 4. : "Modalność interrogatywna - pytania o rozstrzygnięcie"
Author/editor: Małgorzata Korytkowska
Published in: Studia gramatyczne bułgarsko-polskie .- T. 7 : Przewodnik po akademickiej "Gramatyce konfrontatywnej bułgarsko-polskiej" .- Warszawa, 2003 [Show]
Pages: 143-147
Languages: pol
Abstract: W artykule omówiono tom "Gramatyki konfrontatywnej bułgarsko-polskiej" poświęcony strukturze semantycznej pytań o rozstrzygnięcie. Pytanie usytuowane jest w sytuacji komunikatywnej, realizując podkategorię modalną interrogatywności. Do sprecyzowania struktury semantycznej pytań wykorzystano terminy sieciowe, natomiast do interpretacji hierarchiczności jej komponentów - koncepcję opisu określoności/nieokreśloności. Porównywany materiał bułgarski i polski pozwala wskazać liczne podobieństwa między dwoma konfrontowanymi językami. Różnice przejawiają się w innej dystrybucji elementów formalnych, m.in. cech intonacji. (PK)
Author headings:
au. Korytkowska, Małgorzata [Show]
Keywords: gramatyka konfrontatywna, "Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska", interrogatywność, język bułgarski, język polski, modalność, składnia semantyczna
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.1.1.4. Bulgarian. Syntax [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]