iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Nominalizacja a struktura semantyczna verbum : na materiale polskim i bułgarskim
Author/editor: Małgorzata Korytkowska
Published in: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej [Show]
Journal issue: 1995 32
Pages: 165-184
Languages: pol
Abstract: Przedmiotem opisu jest analiza konfrontatywna cech nominalizacji, rozumianej jako typ przekształcenia struktury zdania, który konstytuuje frazę nominalną. Elementem obligatoryjnym na poziomie semantycznym jest element predykatywny, wyrażony rzeczownikiem. Wnioski dotyczą wielokontekstowości przedstawionego zjawiska i silnego uzależnienia procesu nominalizacji od cech semantycznych zdania głównego. Częstotliwość zjawiska nominalizacji jest zależna od stylu i charakteru tekstu. Blokady formalne w języku bułgarskim, takie jak np. ograniczenie realizacji argumentu predykatywnego zdania o cechach koniunktywnych, przyczyniają się do niższej frekwencji zjawisk nominalizacyjnych w tym języku. (PK)
Author headings:
au. Korytkowska, Małgorzata [Show]
Keywords: Experiencer, grupa nominalna, język bułgarski, język polski, nominalizacja, opis konfrontatywny, struktura semantyczna, wyrażenie argumentowe, wyrażenie predykatywne, zdanie intensjonalne
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.1.1.4. Bulgarian. Syntax [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]