iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Vidoeski
Given names: Božidar
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Vidoeski Božidar [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor VIDOESKI Božidar: Derywacja form liczby mnogiej rzeczowników rodzaju nijakiego i dystrybucja geograficzna końcówek liczby mnogiej w dialektach macedońskich .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
autor VIDOESKI Božidar: Dialekty macedońskie w Albanii .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
autor VIDOESKI Božidar: Grupy konsonantyczne s (z), š (ž) + c (č) w dialektach macedońskich .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
autor VIDOESKI Božidar: Konsekwencje zaniku spółgłosek w pozycji interwokalicznej w dialektach języka macedońskiego .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
autor VIDOESKI Božidar: Kontakty międzyjęzykowe macedońsko-albańskie (na poziomie dialektalnym) jako czynnik dyferencjacji dialektalnej języka macedońskiego .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
autor VIDOESKI Božidar: Końcówki 3 os. l. mn. czasu teraźniejszego w dialektach języka macedońskiego : przyczynek do "Macedońskiego atlasu dialektalnego" .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
autor VIDOESKI Božidar: Mieczysław Małecki jako badacz dialektów macedońskich .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
autor VIDOESKI Božidar: Proces dyferencjacji dialektalnej języka macedońskiego .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
autor VIDOESKI Božidar: Procesy innowacyjne w dialektach macedońskich w XIX i XX wieku .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
autor VIDOESKI Božidar: Redukcja samogłosek nieakcentowanych w południowo-zachodnich dialektach macedońskich .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 23 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3 [ Next >> (2) ] [ Last >| (3) ]

Related documents

Description Type Actions
KOROBAR-BELČEVA Mariǰa: Говор на комеморативната седница .- Скопje, 1998 Book article [Show]
BOGOEV Ksente: Говор на комеморативната седница .- Скопje, 1998 Book article [Show]
FRIEDMAN Victor A.: Говор на комеморативната седница .- Скопje, 1998 Book article [Show]
PEEV Kosta: Говор на комеморативната седница .- Скопje, 1998 Book article [Show]
GAJ̌DOVA Ubavka: Научна конференција : "Теории и методи во ареалната лингвистика"; "Придонесот на Божидар Видоески во развојот на македонската и словенската лингвистика" .- "Македонски јазик" 2003 Journal article [Show]
ILIEVSKI Petar Christo: Од научниот опус на акад. Божидар Видоески .- Скопje, 1998 Book article [Show]
VENDINA Tat'jana Ivanovna: Памяти Божидара Видоеского (1920-1998) .- "Славяноведение" 1999 Journal article [Show]
Соопштение на Македонската академиja на науките и уметностите .- Скопje, 1998 Book article [Show]
Споменица посветена на Божидар Видоески, редовен член на Македонската академиja на науките и уметностите = Festschrift Presented as a Memorial to Božidar Vidoeski, a Member of Macedonian Academy of Sciences and Arts .- Скопje, 1998 Book [Show]
Displaying results 11-19 of 19 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2 [ Last >| (2) ]