iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Zieniukowa
Given names: Jadwiga
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Zieniukowa Jadwiga [Show]
Pałkowska Jadwiga [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor ZIENIUKOWA Jadwiga: Badania dialektologiczne Zdzisława Stiebera na Łużycach w latach 1931-1932 .- Warszawa, 2013 Book article [Show]
autor ZIENIUKOWA Jadwiga: Bilingwizm i warunki polityczne a procesy językowe : w świetle XIX-wiecznej prasy polskiej Pomorza i Śląska .- Warszawa, 1994 Book article [Show]
autor ZIENIUKOWA Jadwiga: Cechy stylu retorycznego w pierwszych opublikowanych kazaniach kaszubskich .- "Slavia Occidentalis" 1998 Journal article [Show]
autor ZIENIUKOWA Jadwiga: Europejskie mniejszości etniczne : Łużyczanie jako mniejszość wzorcowa : Warszawa, 15-16 V 2007 r. .- "Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie" 2007 Journal article [Show]
autor ZIENIUKOWA Jadwiga: Ewolucja poglądów na status kaszubszczyzny .- Opole, 2001 Book article [Show]
autor ZIENIUKOWA Jadwiga: Funkcja perswazyjna języka w prasie polskiej i łużyckiej XIX wieku : wybrane zagadnienia .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
autor ZIENIUKOWA Jadwiga: Jaki obraz życia Łużyczan dają anonse i reklamy drukowane w prasie łużyckiej w XIX wieku .- "Zeszyty Łużyckie" 2009 Journal article [Show]
autor ZIENIUKOWA Jadwiga: Język mniejszości w komunikowaniu : studia nad funkcjonowaniem języków łużyckich w XIX i XX wieku .- Warszawa, 2006 Book [Show]
autor ZIENIUKOWA Jadwiga: Języki w kontakcie i konflikcie : rozważania o sytuacji języka dolnołużyckiego .- Łódź, 1997 Book article [Show]
autor ZIENIUKOWA Jadwiga: Językowa komunikacja perswazyjna w prasie górnołużyckiej z końca XIX i początku XX wieku : wybrane zagadnienia .- Budyšin, 1999 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 60 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6 [ Next >> (2) ] [ Last >| (6) ]

Related documents

Description Type Actions
Bibliografia prac Profesor Jadwigi Zieniukowej za lata 1955-2001 .- Katowice, 2003 Book article [Show]
TREDER Jerzy: Kaszubszczyzna dawnych przekładów tekstów biblijnych .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
WROCŁAWSKA Elżbieta: Kaszubszczyzna w zainteresowaniach dialektologów .- Gdańsk, 2001 Book article [Show]
KLESZCZOWA Krystyna, SOBCZYKOWA Joanna: Nota biograficzna [Jadwigi Zieniukowej] .- Katowice, 2003 Book article [Show]
Śląskie studia lingwistyczne .- Katowice, 2003 Book [Show]
Z przeszłości polonistycznego językoznawstwa w Uniwersytecie Łódzkim .- "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica" 1999 Journal article [Show]