iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Językowa komunikacja perswazyjna w prasie górnołużyckiej z końca XIX i początku XX wieku : wybrane zagadnienia
Author/editor: Jadwiga Zieniukowa
Published in: Serbšćina w zańdźenosći a přitomnosći : sorabistiski rěčespytny sympozij wot 4. do 6. decembra 1997 .- Budyšin, 1999 [Show]
Pages: 85-92
Languages: pol
Abstract: Přepytowanje wubranych hornjoserbskich publicistiskich tekstow ("Katolski Posoł", "Pomhaj Bóh", "Serbski hospodar") mjez 1891 a 1903 hladajo na wužiwanje rěčnych srědkow persuaziwnosće. (AP)
Author headings:
au. Zieniukowa, Jadwiga [Show]
Keywords: 19/20 w., funkcja perswazyjna, język górnołużycki, język literacki, język prasy, styl publicystyczny
Tags:
Classification:
7.1.6. Sorb Group. Stylistics [Show]
7.5. Sorb Group. Semantics. Pragmatics [Show]