iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Język mniejszości w komunikowaniu : studia nad funkcjonowaniem języków łużyckich w XIX i XX wieku
Author/editor: Jadwiga Zieniukowa
Publication place: Warszawa
Publisher: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
Year: 2006
Pages: 308 s.
Note: Bibliogr., tab., wykr.
Languages: dsb, eng, pol
Abstract: Zbiór prac J. Zieniukowej dotyczących funkcjonowania w komunikacji społecznej języka górno- i dolnołużyckiego (w formie pisanej). W poszczególnych artykułach omówione zostały zagadnienia: kształtowania się i funkcjonowania norm literackich języków łużyckich (częściowo w zestawieniu z kaszubszczyzną), funkcji perswazyjnej języka w prasie górnołużyckiej (XIX i początek XX w.), języka dolnołużyckiego u schyłku XX w. (sytuacja języka, język kazań, ortografia, język pamiętnika), historii języka i kultury łużyckiej oraz historii polskich badań nad językami łużyckimi. Załączono spis prac sorabistycznych autorki opublikowanych w latach 1968-2005. (Bi)
Author headings:
au. Zieniukowa, Jadwiga [Show]
Keywords: 19-20 w., etnolingwistyka, funkcja perswazyjna, historia języka, język dolnołużycki, język górnołużycki, język literacki, język prasy, języki łużyckie, sorabistyka, sytuacja językowa
Tags:
Classification:
7.9. Sorb Group. Ethnolinguistics [Show]
7.2. Sorb Group. History of language [Show]
Inbound references:
Recenzja: SIATKOWSKA Ewa .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2007 [Show]