iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Series

Title: Acta Universitatis Wratislaviensis

Documents in series

Description Actions
WIECZOREK Diana: Ukrainskij pierfiekt na -no, -to na fonie polskogo pierfiekta [tytuł podany w transkrypcji] .- Wrocław, 1994 no. 1613 [Show] [+]
Romanica Wratislaviensia .- 43 .- Wrocław, 1997 no. 1845 [Show] [+]
Interkulturelle Perspektiven : germanistische Beiträge .- Wrocław, 1997 no. 1887 [Show] [+]
WĄSIK Zdzisław: Systemowe i ekologiczne właściwości języka w interdyscyplinarnych podejściach badawczych .- Wrocław, 1997 no. 1948 [Show] [+]
WIECZOREK Diana: Украинский язык : Slavia Romana : Slavia Byzantina : очерки по глагольности .- Wrocław, 1997 no. 1975 [Show] [+]
Mowa rozświetlona myślą : świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków .- Wrocław, 1999 no. 1982 [Show] [+]
Traduction comme moyen de communication interculturelle : questions de socio-pragmatique du discours interculturel .- Wrocław, 1997 no. 1990 [Show] [+]
Études linguistiques .- Wrocław, 1998 no. 1995 [Show] [+]
KUSAL Krzysztof: Воспроизведение и восприятие русских звукотипов в иностранной аудитории .- Wrocław, 1998 no. 2028 [Show] [+]
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich : opis, konfrontacja, przekład .- [1] : Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wrocław, 21-22 listopada 1996 r. .- Wrocław, 1998 no. 2039 [Show] [+]
Slavica Wratislaviensia .- 101 .- Wrocław, 1998 no. 2058 [Show] [+]
Beobachtungen und Überlieferungen : germanistische Beiträge .- Wrocław, 1998 no. 2068 [Show] [+]
Slavica Wratislaviensia .- 105 .- Wrocław, 1999 no. 2143 [Show] [+]
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich : opis, konfrontacja, przekład .- [2] : Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wrocław, 25-26 listopada 1998 r. .- Wrocław, 2000 no. 2191 [Show] [+]
Slavica Wratislaviensia .- 109 .- Wrocław, 2000 no. 2208 [Show] [+]
Językowy obraz świata i kultura .- Wrocław, 2000 no. 2218 [Show] [+]
SOKOŁOWSKI Jan: Słowiańskie derywaty imienne z przyimkiem negacji w podstawie słowotwórczej .- Wrocław, 2000 no. 2228 [Show] [+]
Uczucia w języku i tekście .- Wrocław, 2000 no. 2229 [Show] [+]
Świat roślin w języku i kulturze .- Wrocław, 2001 no. 2282 [Show] [+]
Slavica Wratislaviensia .- 112 .- Wrocław, 2001 no. 2288 [Show] [+]
Slavica Wratislaviensia .- 116 .- Wrocław, 2002 no. 2345 [Show] [+]
ZAŚKO-ZIELIŃSKA Monika: Przez okno świadomości : gatunki mowy w świadomości użytkowników języka .- Wrocław, 2002 no. 2359 [Show] [+]
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich : opis, konfrontacja, przekład .- 3 .- Wrocław, 2002 no. 2373 [Show] [+]
LIPOWSKI Jaroslav: Nazwiska z Jabłonkowa i okolic u schyłku XVII wieku .- Wrocław, 2002 no. 2417 [Show] [+]
MALICKI Jarosław: Nazwy miejscowe Śląska w języku czeskim .- Wrocław, 2002 no. 2432 [Show] [+]
BORKOWSKI Igor: Świt wolnego słowa : język propagandy politycznej 1981-1995 .- Wrocław, 2003 no. 2483 [Show] [+]
Slavica Wratislaviensia .- 123 .- Wrocław, 2003 no. 2521 [Show] [+]
Opozycja homo - animal w języku i kulturze .- Wrocław, 2003 no. 2530 [Show] [+]
Slavica Wratislaviensia .- 126 .- Wrocław, 2004 no. 2575 [Show] [+]
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich : opis, konfrontacja, przekład .- 4 .- Wrocław, 2004 no. 2611 [Show] [+]
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich : opis, konfrontacja, przekład .- 5 .- Wrocław, 2005 no. 2747 [Show] [+]
MISIAK Małgorzata: Łemkowie : w kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie .- Wrocław, 2006 no. 2858 [Show] [+]
JASIŃSKA-OKULEWICZ Monika: Названия минералов в русском языке .- Wrocław, 2005 no. 2861 [Show] [+]
KOWALCZYK Rafał: Rosyjskie słownictwo teatralne w porównaniu z polskim .- Wrocław, 2005 no. 2874 [Show] [+]
JAROSZEWICZ Henryk: Jugosłowiańskie spory o status języka serbsko-chorwackiego w latach 1901-1991 .- Wrocław, 2006 no. 2899 [Show] [+]
Slavica Wratislaviensia .- 139 .- Wrocław, 2006 no. 2915 [Show] [+]
JÓŹWIKIEWICZ Przemysław: Właściwości składniowe ukraińskiej wersji Biblii .- Wrocław, 2007 no. 2922 [Show] [+]
DAKOVIĆ Sybilla: Interiekcje w języku polskim, serbskim, chorwackim i rosyjskim : opis i konfrontacja .- Wrocław, 2006 no. 2935 [Show] [+]
KAMIŃSKA-SZMAJ Irena: Agresja językowa w życiu publicznym : leksykon inwektyw politycznych 1918-2000 .- Wrocław, 2007 no. 2975 [Show] [+]
Slavica Wratislaviensia .- 146 .- Wrocław, 2008 no. 3013 [Show] [+]
Slavica Wratislaviensia .- 148 .- Wrocław, 2009 no. 3112 [Show] [+]
PTAK Lenka: Przymiotniki o znaczeniu potencjalnym w języku czeskim, słowackim i polskim .- Wrocław, 2009 no. 3193 [Show] [+]
Slavica Wratislaviensia .- 152 .- Wrocław, 2010 no. 3251 [Show] [+]
LIPOWSKI Jaroslav: Operatívna fonetika slovenčiny, češtiny a pol’štiny .- Wrocław, 2011 no. 3287 [Show] [+]
Slavica Wratislaviensia .- 154 .- Wrocław, 2011 no. 3336 [Show] [+]
WYSOCZAŃSKI Włodzimierz: Umieranie i śmierć : wielowymiarowość językowa .- Wrocław, 2012 no. 3448 [Show] [+]
Slavica Wratislaviensia .- 156 .- Wrocław, 2012 no. 3459 [Show] [+]
Slavica Wratislaviensia .- 157 .- Wrocław, 2013 no. 3494 [Show] [+]