iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich : opis, konfrontacja, przekład .- [1] : Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wrocław, 21-22 listopada 1996 r.
Author/editor: pod red. Larysy Pisarek i Iwony Łuczków
Publication place: Wrocław
Publisher: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Year: 1998
Series:
Acta Universitatis Wratislaviensis ; no. 2039 [Show]
Slavica Wratislaviensia ; 100 [Show]
Pages: 243 s.
Languages: pol, etc.
Author headings:
rd. Pisarek, Larysa [Show]
rd. Łuczków, Iwona [Show]
Keywords: 1996 r., języki słowiańskie, materiały konferencyjne, Wrocław
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
1.4.1. General part. Lexicology. Contrastive studies [Show]
Articles:
CZAPIGA Zofia: Bezokolicznik w funkcji dopełnieniowej w języku polskim i rosyjskim .- Wrocław, 1998 [Show]
DOROSZKIEWICZ Maria: Funkcja perswazyjna języka prasy codziennej w Rosji podczas kampanii prezydenckiej 1996 roku .- Wrocław, 1998 [Show]
GINTER Anna: Gra słów w przekładzie powieści Vladimira Nabokova "Lolita" .- Wrocław, 1998 [Show]
CHUDYK Dorota: Łączliwość przysłówków gradualnych z przysłówkami temporalno-duratywnymi i frekwentatywnymi : na materiale języka rosyjskiego i polskiego .- Wrocław, 1998 [Show]
LACHUR Czesław: O sposobach konstatacji momentu czasu w języku polskim i rosyjskim .- Wrocław, 1998 [Show]
SKRZYPIEC Andrzej M., WYSOCZAŃSKI Włodzimierz: Parametr eksplicytności/implicytności konstrukcji komparatywnej jako eksponent stopnia metaforyzacji wyrażenia .- Wrocław, 1998 [Show]
SARNOWSKI Michał: Polskie i rosyjskie nazwy uczestników konfliktowych sytuacji komunikacyjnych : nomina agentis i nomina attributiva .- Wrocław, 1998 [Show]
BOLEK Anna: Synonimia leksykalna i gramatyczna w XVI-wiecznych "Rozmówkach rosyjsko-niemieckich" Thomasa Schrouego .- Wrocław, 1998 [Show]
DĄBROWSKA Anna: Zmiany semantyczne we współczesnej leksyce serbsko-chorwackiej a sytuacja polityczna .- Wrocław, 1998 [Show]
BACEVIČ Florìj Sergìjovič: Аномальная сочетаемость в предложении с точки зрения процесса речепорождения : на материале рассказов И. Бабеля .- Wrocław, 1998 [Show]
PATOCKA-SIGŁOWY Urszula: Варианты произношения слов в современном русском языке .- Wrocław, 1998 [Show]
POPOVIĆ Ljudmila: Высказывания, "навязывающие" общение в эпистолярном дискурсе .- Wrocław, 1998 [Show]
LAVRINENKO Alevtina: История слова : трудности, сложности, неожиданности... .- Wrocław, 1998 [Show]
SJAMEŠKA Lìdzìja: Інавацыйныя з'явы ў беларускiм газетным узусе : камунiкатыўна-маўленчы аспект .- Wrocław, 1998 [Show]
KOSMEDA Tetjana Anatolìïvna: К вопросу о функциональных типах лексического значения оценочного слова : на материале названий лица .- Wrocław, 1998 [Show]
KASPRIŠIN Zorjana Olegìvna: Множиннiсть словотвірної мотивацiї iменникiв у сучаснiй українськiй мовi .- Wrocław, 1998 [Show]
MOZGUNOV Volodimir Volodimirovič: Можливостi вираження прямого об'єкта в українськiй та польськiй мовах .- Wrocław, 1998 [Show]
SERBENS'KA Oleksandra Antonìvna: Новi тенденцiï у мовi сучасноï преси .- Wrocław, 1998 [Show]
TERZIĆ Aleksandar: О синонимии словосочетаний с родительным беспредложным в русском языке в сопоставлении с сербским : взаимодействие словосочетаний со значением отношения предмета к его назначению .- Wrocław, 1998 [Show]
JASIŃSKA-OKULEWICZ Monika: О словообразовании русских минералогических терминов .- Wrocław, 1998 [Show]
GAVRJUŠENKO Valentina: О художественном повествовании Льва Толстого : на материале повести "Смерть Ивана Ильича" .- Wrocław, 1998 [Show]
MJAKIŠEV Vladimir Pavlovič: Об одной особенности русского языка в истории освоения заимствований .- Wrocław, 1998 [Show]
ZAGNÌTKO Anatolìj Panasovič: Основнi рiзновиди семантико-синтаксичних вiдношень .- Wrocław, 1998 [Show]
ŽAŽA Stanislav: Сопоставление чешских и русских синтаксических конструкций в свете влияния неславянских языков .- Wrocław, 1998 [Show]
FEDOSJUK Michail Jur'evič: Средства положительного эмоционального воздействия на адресата в русской речи .- Wrocław, 1998 [Show]
MICHAJLIŠIN Bogdan Pavlovič: Статус виразу як номiнацiï в термiнологiï .- Wrocław, 1998 [Show]
ABAŠINA Vìktorìja Mikolaïvna: Теория актуального членения и сложное предложение : аспекты изучения коммуникативной устроенности сложного предложения .- Wrocław, 1998 [Show]
LEJČIK Vladimir Moiseevič: Типы лексико-семантических соответствий между польскими и русскими словами .- Wrocław, 1998 [Show]
BRANDNER Aleš: Языковая норма и формирование грамматической системы русского языка .- Wrocław, 1998 [Show]